Projekty realizowane przez Zespół REGLE


Polsko-Litewska Wymiana Młodzieży „sPLoT- polsko-litewskie warsztaty kulturowe”

17 września 2021 r.

Wymiana odbyła się w okresie 11-17 września 2021 r. w Poroninie.

Została zrealizowana w partnerstwie Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury Podhalańskiej REGLE oraz szkoły średniej z miejscowości wiejskiej Matuizu na Litwie (region Alytaus).

Projekt zrealizowano w ramach programu Polsko-Litewskiego Fundusz Wymiany Młodzieży i sfinansowano ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

W ramach wymiany spotkali się młodzi przedstawiciele dwóch lokalnych kultur, poznali się, wymienili posiadanym doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów i folkloru, porównali je i nauczyli się od siebie nawzajem czegoś nowego. Celem projektu było poznanie się młodych przedstawicieli dwóch lokalnych kultur z Polski i Litwy poprzez wzajemne przybliżenie sobie nawzajem spuścizny kulturowej małych miejscowości wiejskich. Proces poznawania się międzykulturowego przebiegał w oparciu o cztery główne elementy spuścizny kulturowej każdej nacji: pieśni, tańce, stroje oraz muzyka ludowe. Służyły temu warsztaty taneczne, piosenkarskie, muzyczne oraz skierowane na analizę i zgłębianie etymologii strojów ludowych. Na tej podstawie młodzież ukazała sobie nawzajem elementy własnego dziedzictwa kulturowego oraz historycznego.

Rezultatami wymiany były: korowód kultur ulicami Poronina oraz pokaz mody ludowej połączony z koncertem upowszechniającym w jednej z karczm regionalnych w Poroninie.

Najciekawsze momenty z przebiegu całego projektu były nagrane na kamerę, z czego powstał film upowszechniający.

Wymiana wyróżniała się wysoką aktywnością uczestników oraz nasyconym programem merytorycznym.


Berdowe Muzykowaniy 2020

26 listopada 2020 r.

Pielęgnowanie oraz upowszechnianie muzycznego dorobku poprzednich pokoleń przyświecało powstaniu przeglądu „Berdowe Muzykowaniy”. Jako organizatorzy wydarzenia pragniemy by i w tym roku zabrzmiała płynąca prosto z podhalańskiego serca góralska nuta.

Szanowni Państwo w roku 2020 ze względu na szczególną sytuację IX. PRZEGLĄD SOLISTÓW I KAPEL IM. TADEUSZA SZOSTAKA BERDY odbędzie się w formie on-line. Prezentacje wykonawców w formie nagrań filmowych zostaną ocenione przez komisję artystyczną, a wyróżnione występy opublikowane w serwisie Youtube.  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin i karty zgłoszeń dostępne są poniżej.


Podhale on-line

„Podhale on-line” – kultura górali podhalańskich w sieci. Jest to projekt realizowany w okresie lipiec-październik 2020 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Podhalańskiej REGLE z Poronina w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”.

Projekt polega na organizacji wydarzeń kulturalnych on-line: inscenizacji, nagraniu i udostępnianiu za pomocą narzędzi Internet pokazów.

Projekt służy celom upowszechnienia kultury górali podhalańskich wśród nieograniczonej liczby odbiorców za pośrednictwem Internetu. Powstałe w jego ramach nagrania ukazują różnorodne elementy lokalnej spuścizny kulturowej doceniane co roku przez wielomilionowe grupy turystów z Polski i zagranicy. Są to tematyczne pokazy: koncerty, przedstawienia, widowiska, inscenizacje ważnych lokalnych tradycji/obrzędów. Jako podstawa do ich ukazania zostały wybrane następujące tradycje/obrzędy:

  1. „Wesele góralskie”
  2. „Przenosiny”
  3. „Radośniki”
  4. „Redyk”
  5. „Widowisko o pobycie J. Pawła II na Podhalu”
  6. „Taniec zbójnicki”
  7. „Watra na Galicowej Grapie”
  8. „Układ taneczno-wokalny oparty na tradycyjnych tańcach, śpiewie i muzyce Skalnego Podhala”
  9. „Śpiew grupowy i solowy dziewcząt”

Te pokazy zostały przygotowane przez członków wielopokoleniowego zespołu ludowego REGLE z Poronina. Ich tematyka została dobrana tak, aby ukazać jak najwięcej elementów kultury mieszkańców Podhala. Jako tło do tych pokazów zostały wykorzystane rozmaite urokliwe tereny Podhala.

 

Efektem końcowym będzie ich nagranie (digitalizacja) i udostępnienie na stronie internetowej Stowarzyszenia i w serwisie Youtube. Dzięki temu możliwym będzie nieograniczony dostęp do uroków kulturowo-przyrodniczych Podhala w czasach ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie. Wobec tego, w efekcie realizacji zadania z wykorzystaniem narzędzi on-line zostanie upowszechniony dorobek kultury górali podhalańskich zwiększając tym samym jego obecność w życiu społecznym oraz czyniąc trwałym korzystanie z tych zasobów w sieci przez nieograniczoną liczbę odbiorców.