Repertuar Zespołu REGLE

Zespół REGLE im. Jana Jędrola z Poronina występuje w kategorii zespołów autentycznych z następującymi widowiskami:

 • Wesele góralskie
 • Przenosiny
 • Miesopust
 • Hałdamas
 • Szopka Bożonarodzeniowa
 • Polywacka
 • Odpust w Poroninie
 • Na polanie przy sałasie
 • Jak sie downiyj dzieci bawiły („Małe Regle”)
 • Na holi
 • Chrzciny
 • Jasełka po góralsku
 • Zielone Świątki na Podhalu

Jeśli chodzi o programy śpiewno-taneczne są one opracowywane przez instruktorów zespołu.


The repertoire of the folkloric group

Folk/Folkloric Group REGLE from Poronin named after Jan Jędrol presents authentic folklore and its repertoire is composed mainly of annual folk customs such as:

 • Wesele góralskie (A Highland Folk Wedding)
 • Przenosiny
 • Miesopust
 • Ha?damas
 • Szopka Bożonarodzeniowa (Nativity play)
 • Polywacka (Easter Monday / Dingus Day, Wet Monday)
 • Odpust w Poroninie (Indulgence in Poronin)
 • Na polanie przy sałasie
 • Jak sie downiyj dzieci bawiły (“Małe Regle”)
 • Na holi
 • Chrzciny (Christening)

Singing and dancing programmes are prepared by the group’s instructors.